Scada Sistemleri

RTU/Telemetri Sistemleri; GPRS, Telsiz, Fiber Optik veya Telefon ile kurulmaktadır. Enerji otomasyonu enerji verilerinin izlenmesini ve yönetimini sağlar. Sahaya dağıtılmış halde bulunan RTU’lar telsiz, fiber optic veya telefon haberleşmesi ile SCADA sistemine bağlıdır.

Enerji ve Scada projeleri uluslararası standartlara uygun protokoller ve sistemlerle gerçekleştirilmektedir. 

SCADA Sistemleri (WAN – Wide Area Network): Verilerin güvenli ve doğru bir şekilde tek bir merkezde toplanması, komutlar gönderilebilmesi, analiz yapılabilmesi ve raporların oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sistemler ile içerisinde kullanılan optimizasyon metotları ve akıllı yazılımlarla kaçak algılama, arıza yeri tespiti, şebeke kontrolleri gibi denetimler daha rahat yapılmaktadır. GIS (Geographic Information Systems) ile harita üzerinde konumlama, takip ve bunların yanı sıra ERP yazılımları ile idari veritabanı entegrasyonları yapılmaktadır.

 

UYGULAMA ALANLARI:

- Gaz Dağıtım Şebekeleri

- Su Dağıtım Şebekeleri

- Elektrik Dağıtım Şebekeleri

- Çevre Ölçüm Sistemleri,

- Şehir atıksu veya temizsu arıtma şebekeleri merkezden takip sistemleri

- Ünite tipinde Enerji Jeneratörleri veya Isı santrallerinin takibi

- Raylı Sistemler

- Karayolu Sistemleri

- Araç veya Gemi takip sistemleri

- Bir merkezden uzaktaki işletme ve ofislerin yönetimi

 

ÖZELLİKLER:

- GIS (Geographic Information System) Entegrasyonu

- Farklı haberleşme altyapıları

- Güvenli haberleşme

- Modern teknolojilerle Internet erişimi, email ve SMS

- GPRS entegrasyonu

- Açık Mimariler

- Endüstri Bazlı Akıllı Fonksiyonlar

• Elektrik Yük Yönetimi • Su ve Elektrik Şebeke Kaçak Algılama • Yük Atma Sistemleri • Talep Tahmini ve Tüketim Optimizasyonu • Raporlar

İletişim Bilgilerimiz