Triconex Acil Durdurma Sistemi (ESD)

Acil durdurma sistemleri çevreyi , ekipmanı ve personeli korumayı amaçlayan farklı endüstriler için en güvenilir sistemler olarak kullanılmaktadır.

Gerek kanunların gerekse sigorta şirketlerinin  firmalara en önemli yaptırımı  personel, çevre ve ekipmanlar için maksimum güvenliğin ölçülmesini sağlayan proses tehlike analizlerinin yapılmasıdır.

Güvenlik dikkate alınan en önemli kriter olma özelliğini devam ettirmesine rağmen günümüz şartlarında acil durdurma sistemlerinden aynı zamanda kullanılabilirliğin de artmasını sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Acil durdurma sistemlerinin beklenmedik ve sağlıksız tripleri felaketlere yol açabilmektedir.

Acil Durdurma Sistemleri proses kontrol sistemlerinden farklı olarak çeşitli katmanlarda koruma işlemini gerçekleştirir ve tehlike oluşmasını engeller.

Acil Durdurma Sistemleri , ihtiyaç olduğunda mutlaka devreye girecek şekilde güvenilir ve fonksiyonel olmalıdır. Acil durum oluştuğunda prosesi güvenli ve düzenli bir şekilde durdurma işlemini gerçekleştirmelidir.

Acil Durdurma Sistemleri'ni seçerken ve/veya değiştirirken dikkat edilmesi gerekenler:

* Mevcut sisteminizi çalıştırmak ve bakımına devam etmekten daha mı avantajlı ?

* Günümüz düzenleme ve endüstri standarlarına uygun mu?

* Tesisinizde oluşabilecek beklenmedik bir duruşun size maliyeti nedir?

* Çalışanlarınıza, ekipmanlarınızın ve çevrenin acil bir durumda güvenli bir şekilde korunacağını düşünüyor musunuz?

 

Kullanılan Ürünler

İletişim Bilgilerimiz