Proses Loop Optimizasyonu

Sanayi verileri ortalama büyüklükteki bir tesiste , kontrol loop'larının sadece üçte birinin düzgün çalıştığını göstermektedir. Kalan üçte ikilik bölüm ise , aşırı alarmlara, proses kilitlenmelerine, ürün kalitesinin düşmesine ve operatör yükünün artmasına sebep olmaktadır.

Günümüzde pek çok tesis Advanced Proses Control ( APC - Geliştirilmiş Proses Kontrol ) stratejileri gereği Multivariable Predictive Control'lerları hayata geçirdi. Çalışmalar , ilk olarak kontrol looplarının optimizasyonu yapılmadığı taktirde APC'den %40 -%70 arasında daha az verim alındığını göstermektedir.

Kontrol Loop Optimizasyonu ;

·         Sistemi bozucu etkenlerin azalmasını

·         Koruma seviyesinin genişletilmesini

·         Optimal tesis operasyonu sağlar.

Aynı zamanda

·         Anormal durumların

·         Ekipman hasarlarının

·         Çevreye olan zararın

·         Proses Upsetlerinin

·         Üretim kayıplarının

·         Operatör yükünün azalmasını sağlar.

 

Kullanılan Ürünler

İletişim Bilgilerimiz