Gıda ve İçecek

Otomasyon

Otomasyon

Lider gıda, içecek ve tütün üreticileri ürün hazırlama, üretme ve pazarlama operasyonlarının yönetimi için ihtiyaç duyduğu AB Kontrol çözümlerini kullanarak üretim performansının, kalite ve verimliliğin artmasını sağlar.

Görüntü İşleme Sistemi

Görüntü İşleme Sistemi

Eksik etiket, hasarlı paket mühürleri ve dökülen ürünler, üretim tarihin yanlı olması veya olmaması gibi sorunlar gıda ve içecek sektöründeki üreticilerin marka imajını oluşturmak ve korumak ve karlılığı atırmak için giderilmesi gereken en özenmli sorunlardandır.

İletişim Bilgilerimiz